Klubbens visioner for fremtiden, både på kort og på lang sigt.
Skrevet af Jeppe Marckmann d. 07 March 2018 21:16
Når man læser klubbens vedtægter hedder det sig, at: ”Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til Mazda´s biler med wankelmotor. Samt at fungere som samlingssted for mennesker med interesse for biler med wankelmotor dels i medlemsregi, dels på anden mulig måde.”


Det er planen at forsøge, at føre det lidt mere ud i livet end det har været tilfældet de seneste par år.

Klubben har udviklet sig til en klub, der hovedsaglig henvender sig til medlemmer der har lyst til at deltage i arrangementer i den mere stille kategori – i nogen kredse bliver klubben sågar omtalt som en kaffeklub.


Der er ikke noget galt med at tilbyde arrangementer der har karakter af kaffeklub, når man bare er bevidst om, at det ikke appelerer til alle.


Derfor er det målet at forsøge at tiltrække flere medlemmer, ved at tilbyde arrangementer, eller støtte til arrangementer som rammer andre segmenter.

De nuværende ca. 30 medlemmer er ikke nok. Målet er at tiltrække, og fastholde mindst 10 nye medlemmer inden generalforsamlingen, og yderligere 20 medlemmer inden næste års generalforsamling. Men et langsigtet mål hedder, at kunne blive op til 100 medlemmer.


De medlemmer som bestyrelsen i første omgang går efter at tiltrække er 2 forskellige typer medlemmer.

o Den første er sponsormedlemmer, som eksempelvis kunne være Mazda forhandlere.

o Den anden type medlem er den type medlem der aktivt deltager i træf hvor der er track-days, drifting, quarter mile, eller træf for moderne Japser-biler. Disse medlemmer skal tiltrækkes ved at klubben tilbyder klubstøtte til en lang række arrangementer, der vil gøre det muligt, at være med i klubben gratis, når man modregner klubstøtten.


Budgettet er lagt op på, at de nye medlemmer i gennemsnit er en nettoudgift for klubben, men et aktiv i den henseende, at klubben vil kunne fremstå som mere aktiv end tilfældet har været længe.


Bestyrelsen arbejder stadig på de endelige retningslinier for klubstøtte – for der bliver nødt til at være en form for loft over det maksimale tilskud pr. medlem pr. år for at sikre, at klubben ikke går konkurs, hverken på kort, eller lang sigt.